III LOOMETALGUD

26.–28. septembril 2019 Võrus

Mis on loometalgud?

Vunki mano! loometalgud on häkatoni stiilis nädalavahetus, kus igaüks saab osaleda Võru maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises. Meie ülim eesmärk on koosloomelise mõtteviisi levitamine: kaasates probleemide lahendamisse kõik võimalikud osapooled saab olla kindel, et lahendus on kõiki arvestavalt läbi mõeldud. Toome loometalgutele kokku kodanike kogemuse, ettevõtjate realistlikkuse, ekspertide pädevuse ja ametnike vastutuse. Iga idee juures pöörame erilist tähelepanu sellele, et arvestatud oleks ka nende inimeste huvidega, kelle häält igapäevaelus ehk nii palju kuulda ei ole, näiteks erivajadustega inimesed, vähemused jne.

Kui me ütleme, et kõik on oodatud, siis pole see tühi sõnakõlks: meil kõigil on oskusi, teadmisi, tutvusi, mis võivad kellegi teise jaoks väga väärtuslikuks osutuda. Siin Eestimaa ääremaal elades, kus meid on niigi vähe, on igaühe panus hindamatu väärtusega ja ainult üheskoos tehes jõuame kestvate tulemusteni.

Sina ja mina – koos loome homse Võrumaa!

Loometalgud algavad neljapäeval õhtul, kui ideede omanikud tutvustavad oma ideed kohaletulnutele. Osalejad − kogukonnaliikmed, ametnikud ja  eksperdid − saavad valida, milline idee neid enim kõnetab ja mille arendamises nad soovivad loometalgutel kaasa lüüa. Esimese päeva lõpuks moodustatakse meeskonnad ja algab töö lahenduste leidmiseks.

Reedel toimuvad vahepalana lühikoolitused, mis aitavad meeskondadel edasi liikuda ja uusi mõtteid saada. Kogu nädalavahetuse on meeskondadele abiks mentorid, kes hoiavad kõigil tegemistel silma peal ja toetavad-nõustavad meeskondi, kus tarvis.

Laupäevaks on ideed piisavalt küpsed, et need võimalike lahendustena ette kanda ning parimad valida.

Pärast loometalguid hakatakse parimaid ideid Võrumaa omavalitsustes jõudumööda ellu viima. Nii saame teada, kuidas paberil välja töötatud lahendused päris elus toimivad ning kas ja kuidas neid veel kohendada võiks.

Hea algatus saab hoogu juurde − sinu elust enesest sündinud idee võib lõpuks muuta paljude inimeste elu ja Võrumaa saab meie kõigi jaoks veelgi paremaks paigaks!

Osalemine Võru loometalgutel

Osalemine:

Loometalgutele on osalema oodatud kõik, kes soovivad Võrumaa arengusse oma panuse anda. Häkatonide põhimõte on tulla kohale sooviga sellel üritusel oma nõu ja jõuga kaasa lüüa ning valida esitluste järel endale meelepärane idee, mille arendamises osaleda.

Kui tuled loometalgutele oma ideega ning soovid seda arendama hakata, siis soovitame sellega kindlasti juba ette tööd teha, kasutades selleks küsimustikku või kohtuda Vunki mano meeskonnaga ja oma idee läbi arutada.

Oma ideega tulles valmistu loometalgute alguses selle lühikeseks (3 minutit) ja kõigile arusaadavaks tutvustamiseks. Too välja selle uudsus Võru maakonna jaoks ning see, kuidas sinu algatus vähemate võimalustega inimeste elu parendab. Mida paremini ette valmistad, seda suurema tõenäosusega leiad oma meeskonda abilisi, kes soovivad selle arendamisel abiks olla.

Algatuse eestvedaja meelespea:

  • Tööta läbi küsimustik
  • Valmista ette esitlus (ühe slaidiga)
  • Saada esitlus hiljemalt 25. septembriks martin.mark@gmail.com

 

 

 

Meeskonnatöö:

Loometalgute alguses valitakse endale meelepärane idee, mille arendamisel soovitakse kaasa lüüa, ning moodustatakse meeskonnad.

Osalejad on nädalavahetusel kindlas rollis. Meie loometalgutel on rolle kolm: kogukonna liige, ekspert ja avaliku sektori esindaja. Elujõulise lahenduse saavutamiseks on hea, kui meeskonnas on esindatud kõik rollid – nii on tagatud erinevate teadmiste, vaatenurkade ja arvamuste rohkus.

 

Maksumus:

Loometalgutel osalemine on tasuta! Pane tähele, et kohtade arv on piiratud ja registreeru varakult!

 

Toitlustus:

Talgulised saavad süüa Võru Gümnaasiumi sööklas, reedel kolm ja laupäeval kaks korda. Lisaks on kogu ürituse vältel avatud värskenduslaud sügisandide, kohvi, tee ja suupistetega.

 

Ööbimine:

Loometalgud ei ole nii karm katsumus nagu tavalised häkatonid ja öö läbi keegi töötama ei pea. Maja läheb lukku öösel umbes kella 00.00-01.00 paiku. Kes soovib, läheb koju puhkama, kes soovib, saab ööbima jääda Võru majutuskohtades. Meie sel korral majutust ei organiseeri. 

 

Talgud kõigile:

Loometalgud on mõeldud osalemiseks absoluutselt kõigile, loomulikult ka erivajadustega inimestele. Võru Gümnaasiumis on ligipääs ratastoolidele, vajadusel korraldame viipekeele tõlke või pakume mistahes osalemisega seotud abi. Kui soovid tulla talgutele ja sul on mõni erivajadus, millest võiksime teada, et korraldada võimalikult mugav osalemine kõigile, siis palun anna sellest korraldajatele enne üritust piisava varuga teada.

Olemas on ka lastehoid!

 

Mida kaasa võtta?

Võta kaasa kõik vajalik, et tegus nädalavahetus mõnusasti mööda saata, muuhulgas näiteks vahetusjalanõud ja mugav riietus. Soovi korral võta kaasa sülearvuti. Ära unusta kaasa võtmast vajalikke laadijaid! Võru Gümnaasiumis saab kasutada maja wifi võrku.

 

 

 

Osalevad ideed

Lisame siia jooksvalt ideesid ja meeskondasid, kes on loometalgutele tulemisest meile teada andnud.

Sotsiaaltöötaja digitaalne töölaud – Eesti digivõimalusi on siiani kasutatud peamiselt riigi tasandil ja suur korportasioonides. Liise Pokk ja Tanel Kuusik Medda meeskonnast toovad digivõimalused inimeste abistamisele lähemale. Nad on juba valmis saanud esimese digitaalse töölaua prototüübi, mis aitab tõhustada sotsiaaltöötaja tööd ning suhtlemist erinevate osapooltega, sealhulgas perearstiga. Kui sotsiaaltöötajal kulub vähem aega bürokraatia rägastikes, siis jääb rohkem aega inimestega tegelemiseks. Nii lihtne see ongi.
Medda meeskond ootab endaga kaasa mõtlema sotsiaalvaldkonnas tegutsevaid inimesi ja ka perearste aga kõige rohkem tunnevad nad puudust ühest julgest, innovaatilisest ja ettevõtlikkust inglise keelt valdavast inimesest, kes omab kogemusi IT, turundus, ärindus, sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas ning kellele meeldib viia läbi esitlusi nii väiksemale kui ka suuremale seltskonnale.
Kui tahad anda enda panust heaolu loomisse, siis võta nendega ühendust (info@neutronstar.eu) ning kes teab, võib olla oled Sina just see inimene, kellega koos liigutakse suurte eesmärkide poole.

Leinanõustamine – Me peame rääkima surmast. Tuuli Võsa on aastaid tegelenud leinanõustamisega ja tõstatab ka sel korral fookusesse vaimse tervise selle tahu, millest eriti ei taheta rääkida. Loometalgutel otsitakse lahendust, kuidas surm ja surmale vastuminek ei tunduks inimestele nii hirmutav. Toetus peab olema inimesele kättesaadav viimase hingetõmbeni nii surijale kui tema lähedastele. Samuti edasise toetuse pakkumine peab olema paremini läbimõeldud ja info selle võimaluse kohta kergesti leitav ja teadvustatud. Teemaga on oodatud liituma erinevate elualade inimesed, et leida selline koostöömudel, mis teeb näiteks leinanõustamise ja hingehoiu abi paremini kättesaadavaks.

Seto turg – Setode ülemsootska Rein Järvelill on välja käinud idee luua lokaalne rahavaba kaupade ja teenuste kogukonnaturg ja kasutada selleks olemasolevat veebiplatvormi https://www.community-exchange.org/home/. See oleks turg, kus kõik kohalikud saavad oma kaupu ja teenuseid pakkuda ning ostjana esitada turule omi soove. Kas selline turg hakkaks toimima? Kuidas ületada osaliste vähest usaldust sellise kauplemismeetodi suhtes? Kas kauplemine veebikeskkonnas on sihtgrupi jaoks mugav ja kättesaadav? Kuidas ületada takistusi ja tööle saada toimiv kohaliku turu mudel? Loometalgutel hakatakse seda ideed harutama, et leida selle tugevaid ja nõrkasid külgi ning jõuda järeldusele, kas ja kuidas see „lendab“. 

Nutiklass – Triinu Grossmann Nuti-võlurist soovib piirkonna hariduselu värvikamaks muuta ja tuua kaasaegse nutiklassi kogu oma võimalustega Lõuna-Eesti õpetajatele lähemale. Kõik, kes soovivad kaasa mõelda nutiklassi funktsioonide, sisustuse, teenuste ja loodavate võimaluste üle on oodatud kaasa lööma. MTÜ Nuti-Võluri eesmärgiks on IKT, robootika ja programmeerimise vastu huvi tekitamine. Nutivõlur tahab edendada õpetajate, koolide, lasteaedade, lapsevanemate, ettevõtjate ja koolipidajate koostööd valdkonna arendamisel ning ootavad kõiki neid ka oma teemaga liituma. 

Kuidas teha Võru vanalinnast oma Kalamaja või Supilinn – Võru linnapea Anti Allas on õhku visanud palli, et anda hoogu juurde Võru vanalinna elu elavdamisele. Tahaks ju nii, et Võru sumiseks toredatest inimeste poolt ellu kutsutud algatustest aastaringselt. Aga selleks on kogukonna ja teiste osapoolte kaasamõtlemist vaja. Kuidas teha Võru vanalinnast oma Kalamaja või Supilinn? Loometalgud annavad sellele vastuse. Tule mõtle kaasa ja pane käed külge!

Võru linn kui avatud kunstigalerii, mis räägib lugusid – Tiina Hallimäel on taaskord väga hea algatus – tuua Võru linna ja piirkonna algupärand tugevamalt linnaruumi, et me veel paremini tajuksime oma juuri ja seda, millised me siin Võrumaal oleme. Võru linn kui avatud kunstigalerii, mis räägib lugusid. Meil on Kreutzwaldi pärand, lastesõbralik linn, võro kiil aga kuidas tuua eripära linnapildis paremini esile? Kuidas suurendada inimeste teadlikkust meie pärandist? 

Koolikeskkond Kreutzwaldi koolis – Kreutzwaldi koolipere toob loometalgutele teema, kuidas muuta nõukogude ajal ehitatud suur koolihoone lapsesõbralikumaks, ilma suuri ümberehitustöid tegemata. Uute koolihoonete ehitamisel luuakse koolikeskkond juba eos multifunktsionaalne ja põnev, aga olemasolevates koolimajades on selle saavutamine korralik väljakutse. Eesmärk on koondada nutikad ideed, millede rakendamine ei eelda maja ümberehitamist või väga suuri investeeringuid, kuid mis muudavad koolikeskkonda hubasemaks, turvalisemaks, lapsesõbralikumaks. Kui sinulgi on sellel teemal mõtteid, mida jagada, tule löö kampa ja aita koolielu mõnusamaks muuta.

Kodufond – Igale inimesele oma kodu võimalus. Ergo Tisler tuleb sel korral välja julge ideega. Ta tahab luua kodufondi, mis aitab kasvatada kodutunnet neil, kes ise sellega toime ei tule või kes on oma kodust ilma jäänud poliitiliste või bürokraatlike valikute tõttu. Eeskujuks on ta võtnud Vähiravifondi Kingitud Elu. Kui võim enam ei aita, siis luuakse paralleelne reaalsus ja inimesed loovad ise uued võimalused, sest see on igaühe võimuses saada ise maailma muutjaks. Ergo ootab kõiki maailmamuutjaid loometalgutele.

Saagu Parem jõulumaa – Siit tuleb tõeline Vunki mano! profiliiga idee, sest Piret Haljend tuleb loometalgutele juba kolmandat korda. Saagu Parem keskus on 5 aastat korraldanud abivajavatele lastele kogukonda ühendavat jõulukampaaniat, mis kavalalt toimetab lasteni täpselt need pakid, mis täidavad just neid kõige-kõigemaid unistusi. Kingituste vahenduse kontor töötab aasta-aastalt järjest suurematel tuuridel ja nüüd on käes hetk, kus järgmiste sammude astumiseks tuleb mõelda ambitsioonikamalt. Kavandamisel on Saagu Parem Jõulumaa aga mida see täpselt tähendab ja kuidas toimima hakkab? Kuidas saaks suurendada Saagu Parem heategevuskampaania mõju ja ulatust nii, et see veel tugevamalt liidaks kogukonda ja paneks vaatama südamega.

Elukestva õppe keskused – Maaraamatukogudest elukestva õppe keskusteks. Piret Sapp Haridusministeeriumist tuleb arendama kohalikele omavalitsustele sobivat mudelit, mis integreeriks haridus-, kultuuri, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkonna teenused. Selleks, et  väiksemates kogukonnakeskustes teenuste kättesaadavuse säiliks ning vastaks elanike vajadustele parimal võimalikul moel, on vajalik valdkondlike „silotornide“ asemele luua erinevaid hüvesid ja teenuseid pakkuv üksus. Selline üksus tegutseks elukestva õppe keskusena, kus fookuses on kvaliteetne alus- ja põhiharidus, noorsootöö, huviharidus, raamatukoguteenus, kultuuritegevused ning erinevas vanuses inimeste toimetulek. Piret ootab kaasa mõtleme kohalikke elanikke, ametnikke ja valdkondade spetsialiste, sest plaanis on jõuda lahenduse katsetamiseni mõnes omavalitsuses. Teeme ära?!

Isikliku abistamise teenus – Tiia Järvpõld tõstatab väga valusa teema – erivajadusega inimesed on sageli ühiskonnas kõrvalejäetud, nad on oma muredega üksi. Nad ei julge unistada tulevikust ega täisväärtuslikust elust. Kuidas ühiselt leida lahendusi selle mure leevendamiseks ja tuua välja erivajadustega inimeste potentsiaal ja panus ühiskonda? Üks võimalus on leida tõhusam viis isikliku abistaja teenuse korraldamiseks meie piirkonnas. Tiia tahab otsida võimalusi selle teenuse osutamiseks nii vabatahtlike, kogukonna, omavalitsuse, kui ka ettevõtluse tasandil. Ootame selle teema juurde nii neid, keda see mure isiklikult puudutab, kui ka neid, kes tahavad aidata lahenduse leidmisel. Hoolime üksteisest!

Ravirahvamaja – Ravirahvamaja loob tingimused südamega mõtlevate ja igas eas inimeste kasvamiseks, kus inimene tunnetab alati lootust, et teda on maailmale vaja ja kõigil on võimalused oma ande realiseerimiseks. Ravirahvamaja leevendaks praegu nii laialt levivat deprssiivset eluhoiakut ja aitaks leida suuna sisemiste ressursside kasutamiseks.  Ravirahvamajad oleks juhitud missioonitunde ja “kastist väljas mõtlemisega” ning inimesi ühendavalt. Viljandis tegeleb selle ideega MTÜ Kullaratas, kes otsib Võrumaalt kaasamõtlejaid, et ühiselt leida koostöömudel, kuidas selline lahendus kestaks ja saaks levida ka teistesse kogukondadesse. Teraapiamaja näidis asub siin: www.paljutervist.ee

Erivajadusega kunstnik – tahumata pärl Võru/Eesti kunstiareenil? – Maarja Küla kunstistuudio juhataja Mari Kilusk tõstatab koos Helpificuga küsimuse, kuidas turundada andekat kunstnikku, kelle saatuseks on olnud sündida intellektipuudega. 
Kuidas turundada intellektipuudega kunstnikku nii Võrus, Lõuna-Eestis, kogu Eestis kui ka rahvusvahelisel kunstiareenil? Millised on psühholoogilised ja eelarvamustest tulenevad takistused intellektipuudega noorte kunstialasel õppel ja nende loomingu turundamisel?
Kuidas siduda intellektipuudega kunstnike looming Võru linnaruumiga? Mis on need kohad, mis vajavad intellektipuudega inimeste arvates kunstiteoseid (maale, skulptuure, installatsioone ja grafitit jt) Võru linnas? Koos intellektipuudega kunstniku Kristjan Lumega jt kunstnikega mõtleme välja, milliste sündmuste ja isikute kaudu rääkida kunsti kaudu Võru linna lugu.
Koosloomes mõtleme välja lühi- ja pikaajalised eesmärgid. Ideed toetab ka Helpific, luues oma platvormile kogukonna kunstituru.
Ootame selle idee juures kaasa mõtlema intellektipuudega inimesi, nende vanemaid ja sõpru, kunstiharrastajaid ja -õpetajaid, turundajaid ja ettevõtjaid.

Arukas jõusaal – Tartu Regiooni Energiaagentuuri idee on kogukonnale tervist ja energiat andev jõusaal ehk arukas jõusaal. Paneme kokku mudeli jõusaalist, kus iga seade, millel treenitakse, toodab kasutamisel elektrienergiat, millega kaetakse treeningruumi energiavajadust ja ülejääk müüakse võrku. Oluliseim põhjus inimeste elukoha valikul peale töökoha on vaba aja veetmise kohad ja suhtlus kogukonnas. Arukas jõusaal hoiab inimesed rõõmsad, terved ja kodukohas. Kui kogukond on õnnelik ja terve, ei hääbu ka see koht.
Selle idee hüüdlause on: „Mida rohkem rabeled, seda tervem, õnnelikum ja rikkam oled!“

Maaelu ergastamine loomesädemega – Deivi Org tõstatab probleemi kohalike toodete ja teenuste pakkumise-saadavuse killustatusest ning näeb lahendusena paremini organiseeritud koondumist võrgustikku. Ta tahab luua koostöömudeli ja keskkonna väikeste ja potentsiaalsete pakkujate nagu näiteks ökotooted, seiklusturism, kodutoit, kogukonnaüritused aga ka olemasolevate võrgustike ja märgiste paremini nähtavaks tegemiseks ja komplekssena esitlemiseks.

 

Mentorid

Loometalgutel on kõigil osalevatel meeskondadel võimalik saada nõu erinevate valdkondade spetsialistide käest, kes on kogu nädalavahetuse mentori rollis.

Põnevuse hoidmiseks lisame mentoreid järgemööda.

 

Indrek Maripuu
Indrek MaripuuLoovusait
Ärimudelid

Olen üle 16 aasta aidanud erinevate sektorite organisatsioonidel oma ärimudelit ning tooteid ja teenuseid arendada. Minu eriline huvi seejuures on ideede genereerimise ja nende elluviimisega seotud teemad.

Tule loometalgutele avatud meelega ja ole valmis selleks, et sinu mõtteid ja uskumusi raputatakse, kuid ära palun unusta, et isegi kui see mingil hetkel tundub ebaõiglane või vale, siis seda tehakse siiras soovis sind aidata sinu idee ellu viimisel 🙂

 

Katri-Liis Reimann
Katri-Liis ReimannTallinna Ülikool
Sotsiaalne ettevõtlus
 
Olen Tallinna Ülikooli juhtimise dotsent ja õppejõud sotsiaalse ettevõtluse magistriprogrammis.  Juhtimise ja innovatsiooni teemadega olen tegelenud nii akadeemiliselt kui praktiliselt töötades avaliku, -era- ja kolmanda sektori organisatsioonide sh sotsiaalsete ettevõtete heaks. Mentorina huvitab mind küsimus “kuidas?” Kuidas ideid koosloomes ellu viia? Kuidas  erinevaid osapooli kaasates rohkem väärtust luua? Kuidas edendada sotsiaalset innovatsiooni?

Siim Pütsepp
Siim Pütsepp2500 B.C
Brändid ja turundus

Olen oma elus viimased 18 aastat tegelenud brändide sünnitamise, tapmise, aretamise ja ristamisega. Minu deviisiks on: kui sa ei müü lugu, müüd hinda! Asjade väärtust ei mõõdeta enam toorme hinna ja selle töötlemiseks kulutatud ajaga või kui praktiline see toode on. Asjade väärtus seisneb nende emotsionaalses väärtuses ehk kujutluses, mis luuakse lugudega. Seega ei ole tihtipeale tarvis parandada toodet (mis on niigi hea), vaid rääkida üks hea lugu.

On üsna lihtne minna kui tead kuhu. Veelgi lihtsam, kui tead miks. Suurim võit, mis loometalgutelt saada, on vastused just nendele küsimustele. See tunne, kui natuke ähmasest visioonist saab kindel missioon ning sa leiad endale kaasteelised ja targad abilised. Kusjuures see ongi kõik, mis maailma muutmiseks vaja on. 

Helen Avarlaid
Helen AvarlaidAvalike teenuste arendamise ekspert
Olin viie aastane kui vanavanemate juures esimese äratuskella tükkideks kruvisin, ikka selleks, et näha kuidas see kell päriselt töötab. Minu uudishimu näha ja selgitada kuidas asja töötavad ei ole raugenud tänaseni. Teenuste disain ja disainmõtlemine on teemad, mis mu silmad särama panevad. Lihtne ja kõikidele osapooltele ühtselt mõistetav ning kliendi vajadustest lähtuv teenus on olulised märksõnad.

Roman Kaljuorg
Roman KaljuorgTartu Ülikool
IT
Minu tugevateks külgedeks on teenustega seotud protsesside väljatöötamine ning oskus näha asju lõppkasutaja perspektiivist. Hariduselt infotehnoloog, olemuselt rohkem pedagoog – juhendan, toetan ja võimalusel õpetan.

 

Ruth-Helene Melioranski
Ruth-Helene MelioranskiTeenusedisain

Juba enam kui 20 aastat olen maailma vaadelnud ning analüüsinud professionaalse disaineri positsioonilt. Paralleelselt nii strateegiliste ja teenusedisaini praktikuna kui teadurina tegutsedes pakuvad mulle eriliselt huvi projektid, kus tuleb mõista kompleksseid ja keerulisi probleemidepuntraid ning neile arendada inimestele tähenduslikke lahendusi.

Tõnis Lepp
Tõnis LeppNordic Crew Management
IT

Olen hetkel kolme ettevõtte – Nordic Crew Management, Nordic Aviation Academy ja Hiiumaa Lennukompanii juhatuse liige. Varasemalt olen juhtinud Copterline Estoniat ja Sierra Leones lennufirmat SMR Airlines. Lisaks juhatustes töötamisele olen lendur Nordica/ Regional Jet’is. Lennundusharidus saadud Bristolis (helikopteri ja lennuki piloot) ja Malmös (lennupääste koordinaator). Hobid: muusika, meri, jahindus.

Hariduselt küll muusikapedagoog/koorijuht, kuid igapäeva praktikas lennuõpetaja oma enese lennukoolis. Mentorina tiivustan ideid ning vajadusel toon kiiresti ka maa peale…

Erkki Peetsalu
Erkki PeetsaluMaailm & Mõnda
Kommunikatsioon
Olen askeldanud Eesti meediamaastikul ligi 30 aastat, omades kuhjaga kogemusi nii ajakirjanduse kui ka kommunikatsiooni valdkonnas – sisulooja, nõustaja, lektori, koolitajana. Praegu läheb põhiaur ajakirja National Geographic Eesti ning NG Põhjamaade väljaannete tööprotsessi koordineerimisele. Kuid kommunikatsioon, eriti sõnumi loomine, pakub mulle jätkuvalt pinget. Kuidas jõuda selge, lihtsa, mõjusa, kestliku, tulemusliku sõnumini? Pole ühest ega ainuõiget vastust, see on alati leiutamine – koos on põnev leiutada!

Kuldar Leis
Kuldar LeisKagu-Eesti ettevõtluskonsultant
Olen ettevõtlusega seotud olnud ligi 30 aastat, tegelenud erinevate valdkondadega: mahladest-jäätistest passiivmajadeni, nutikatest liiklusmärkidest ja männiokkaplaatidest tagurpidi majani. Tänini toimetan ligi kümnes eri ettevõtmises, õnneks enam mitte igapäevases juhtimises. Põhiline aeg kulub ettevõtlusnõustamise rollile Kagu-Eesti maakondlikes arenduskeskustes ja järjest rohkem on just kokkupuudet uute ideede ellurakendamise toestamisega. Seega innovatsioon on see mis mul silmad särama ajab ning proovin kõigiti hulludele mõtetele ausat tagasisidet anda.

Tiit Toots
Tiit TootsVõrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige
Töötan praegu Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liikmena.
Avalikus sektoris olen kokku töötanud üle 15 aasta, sellest enam kui 10 aastat Rõuge vallavanemana. Vabal ajal olen aktiivne kodanik, olen priitahtlik pritsimees, jahimees, Rõuge Spordiklubi ning Rõuge vallavolikogu liige. Mind innustab mõte, et üksi saab kiiresti aga koos jõuab kaugemale. Olen näinud imesid, mis juhtuvad siis, kui hea algatuse ümber inimesed kokku tuua ja ühiselt tegutsema panna. Koostöös peitub jõud, mida teinekord on keeruline avada aga kui see käes, siis on see väga väärtuslik aare. Minu suurim tugevus on luua dialoogi ja kompromisse erinevate osapoolte vahel.

 

Kaido Palu
Kaido PaluVõrumaa Arenduskeskuse tegevjuht
 

 

Ajakava

Neljapäev, 26. september

16:00 – Osalejate saabumine
17.00 – Avamine
17.30 – Ideede esitlemine
19.00 – Anname ideedele vunki mano
20.00 – Meeskondade moodustamine, instruktsioonid
20.30 – Algab meeskonnatöö
01.00 – Esimese päeva lõpp

Reede, 27. september

08.00 – Hommikusöök
09.00 – Saalis: Kuidas müüa Beckhamile sauna?
10.00 – Meeskonnatöö jätkub
12.00 – Vahekokkuvõte
13.00 – Lõuna
14.00 – Meeskonnatöö jätkub
16.00 – Saalis: Tagasi maa peale?
16.30 – Meeskonnatöö jätkub
19.00 – Õhtusöök
20.00 – Vahekokkuvõte
21.00 – Meeskonnatöö jätkub
00.00 – Teise päeva lõpp

Laupäev, 28. september

08.00 – Hommikusöök
09.00 – Saalis: Esitluste juhised
11.30 – Esitluste proovid
13.00 – Lõuna
14.00 – Lahenduste esitlemine publikule
16.00 – Rahvahääletus ja vilistlaste muljed
17.00 – Auhinnatseremoonia

Registreerimine


Osalemine

Loometalgutel osalejad on nädalavahetusel kindlas rollis. Meie loometalgutel on rolle kolm: kogukonna liige, ekspert ja avaliku sektori esindaja. Elujõulise lahenduse saavutamiseks on hea, kui meeskonnas on kõik rollid esindatud, seda seetõttu, et nii on tagatud erinevate vaatenurkade ja arvamuste olemasolu. Kui sa tunned, et võiksid olla kõigis kirjeldatud rollides, siis vali endale meelepäraseim ning vajadusel saad seda koostöös korraldusmeeskonnaga loometalgute alguses muuta.

Kellena osaled?*


Idee

Kas tuled oma ideega või panustad teiste ideede arendamisse?*


Kui hiljem selgub, et sa siiski ei saa osaleda, siis palun anna sellest meile kohe teada, et mõni teine huviline kohtade puuduse tõttu ukse taha ei jääks!

 

Asukoht

Loometalgud toimuvad Võru Gümnaasiumis |Seminari tn 1, Võru linn

CoSIE
Homne Võrumaa