Võrumaa elu muutvate ideede leidmine, arendamine ja elluviimine2019-01-07T10:12:21+00:00

Võrumaa elu muutvate ideede leidmine, arendamine ja elluviimine

Loometalgud
Homne Võrumaa
Vunki mano pilootprojekt Võrumaal otsib viise kogukonnale paremate teenuste pakkumiseks, kus on ühendatud digitaalsed lahendused kogukondade ja nende kultuuripärandiga.
 
Kogukonnapõhised teenused on elujõulised, kui need on planeeritud koostöös teenuse tarbijate, kogukonna ja kohaliku omavalitsusega. Niimoodi saab luua toimivaid lahendusi ja parandada kaasamise kaudu kõigi Võrumaa inimeste elu, sõltumata vanusest, sissetulekust või tervisest.

Ideetalgud

12. juunil kell 13-17 Võrumaa Toidukeskuse Katariina saalis
Loe täpsemalt

Ideetalgud

23. augustil kell 13-17 Võrumaa Toidukeskuse Katariina saalis
Loe täpsemalt

Loometalgud

5.-7. oktoobril Vastseliina Gümnaasiumis
Loe täpsemalt

Loometalgud

4.–6. aprillil Varstu koolis
Loe täpsemalt

Loometalgud

Oktoober 2019
Loe täpsemalt
Homne Võrumaa
CoSIE
Võrumaa Omavalitsuste Liit
Helpific
Tallinna Ülikool